All Resources

Administrative_data
Akse
AkseFra
Aksenummer
AkseTil
Altitud
Anbefalt_frihoyde
Antall_konstruksjoner
AntallFelt
AntallSpenn
Ar_HendelseOgErfaring
Areal
Areal_for_hovedbyggverkstype
Areal_kif
Areal_sk
Areal_t_vob
Arkivdata
Arkivmerknad
Arstall
Arstall_brustatus
Arstall_ForsterkningOgOmbygging
Avtaledato
Avtalenummer
Avtalepartner
Avtaletekst
Basdybde_I
Basdybde_II
Beliggenhet
Beliggenhet_tekst
Beskrivelse
Beskrivelse_av_erfaring
Bredde_fritt_seillop
Bredde_over_foring
Bruareal
Bruarkiv
Brubredde
Brulengde
Brulengde_kif
Brulengde_vb
BruOver
Brustatus
bs:abbreviation
bs:Activity
bs:Begins
bs:begins
bs:Describes
bs:describes
bs:ends
bs:Ends
bs:Event
bs:hasBoundary
bs:HasBoundary
bs:hasDomain
bs:hasInterior
bs:HasInterior
bs:hasMember
bs:HasPart
bs:hasPart
bs:hasPeriod
bs:HasPeriod
bs:hasProperty
bs:hasPropertyDef
bs:hasQuantityKind
bs:hasRange
bs:hasReference
bs:HasState
bs:hasState
bs:hasSuperclass
bs:hasUnit
bs:hasValue
bs:InformationObject
bs:isBegunBy
bs:isBoundaryOf
bs:isDescribedBy
bs:isEndedBy
bs:isInteriorOf
bs:isPartOf
bs:isPerformedBy
bs:isPeriodFor
bs:isStateOf
bs:isTransformedBy
bs:isTriggeredBy
bs:Performs
bs:performs
bs:PhysicalObject
bs:Property
bs:PropertyDef
bs:PropertyDefSet
bs:SpatialRegion
bs:State
bs:TemporalRegion
bs:TopAttribute
bs:TopRelation
bs:transforms
bs:Transforms
bs:Triggers
bs:triggers
Bygd
Byggedata
Byggeleder
Byggeplan
Byggverksnummer
Datatype Ontology
Dato
dc:
dc:contributor
dc:coverage
dc:creator
dc:date
dc:description
dc:format
dc:identifier
dc:language
dc:publisher
dc:relation
dc:rights
dc:source
dc:subject
dc:title
dc:type
dcterms:abstract
dcterms:accessRights
dcterms:accrualMethod
dcterms:accrualPeriodicity
dcterms:accrualPolicy
dcterms:alternative
dcterms:audience
dcterms:author
dcterms:available
dcterms:conformsTo
dcterms:contributor
dcterms:coverage
dcterms:created
dcterms:creator
dcterms:date
dcterms:dateAccepted
dcterms:dateCopyrighted
dcterms:dateSubmitted
dcterms:DCMIType
dcterms:DDC
dcterms:description
dcterms:educationLevel
dcterms:extent
dcterms:format
dcterms:hasFormat
dcterms:hasPart
dcterms:hasVersion
dcterms:identifier
dcterms:IMT
dcterms:instructionalMethod
dcterms:isFormatOf
dcterms:isPartOf
dcterms:isReferencedBy
dcterms:isReplacedBy
dcterms:isRequiredBy
dcterms:issued
dcterms:isVersionOf
dcterms:language
dcterms:LCC
dcterms:LCSH
dcterms:license
dcterms:mediator
dcterms:MESH
dcterms:modified
dcterms:NLM
dcterms:provenance
dcterms:publisher
dcterms:references
dcterms:relation
dcterms:replaces
dcterms:requires
dcterms:rights
dcterms:rightsHolder
dcterms:source
dcterms:spatial
dcterms:subject
dcterms:tableOfContents
dcterms:temporal
dcterms:TGN
dcterms:title
dcterms:type
dcterms:UDC
dcterms:valid
Delareal
Delnavn
Dispensasjon
dtype:datatype
dtype:is invalid
dtype:order index
Eier
Element
Entreprenor
Erstatter
ErstattetAv
Fase
Ferdigbrutegning
FK-omrade
foaf:
foaf:account
foaf:account
foaf:age
foaf:Agent
foaf:AIM chat ID
foaf:birthday
foaf:depiction
foaf:DNA checksum
foaf:funded by
foaf:gender
foaf:Given name
foaf:Given name
foaf:homepage
foaf:ICQ chat ID
foaf:interest
foaf:is primary topic of
foaf:jabber ID
foaf:logo
foaf:made
foaf:maker
foaf:membershipClass
foaf:MSN chat ID
foaf:name
foaf:nickname
foaf:openid
foaf:Organization
foaf:page
foaf:personal mailbox
foaf:phone
foaf:sha1sum of a personal mailbox URI name
foaf:Skype ID
foaf:status
foaf:theme
foaf:tipjar
foaf:title
foaf:topic_interest
foaf:weblog
foaf:Yahoo chat ID
ForsterkningOgOmbygging
Foto
G_S_Areal
G_S_Areal_kif
G_S_Areal_vb
G_S_Bane
G_S_Bredde_over_foring
G_S_Hoyre
G_S_Venstre
Geografisk_koordinat
Gjennomlopslengde
Gjennomlopslengde_kif
Gjennomlopslengde_t_vob
Godkjenningsdato
GodkjentAv
grader
GrundegenskaperVanligBru
harAdministrative_data
harAkseFra
harAkseTil
harArkivdata
harAvlopstype
harBelysningstype
harBjelketype
harBreddekoordinat
harBrudekkeType
harBruidentifikasjon
harBrukslast
harBrustatus
harByggedata
harByggeplan
harElement
harFasthetsklasse
harFasthetsklasse_Betong
harFasthetsklasse_Stal
harFenderverkstype
harForsterkningerOgOmbygginger
harForsterkningOmbygging
harFugeterskeltype
harFugetype
harFundamenteringsmate
harFundamenteringsniva
harGrundegenskaperVanligBru
harGuardrailType
harHeisetype
harHendelserOgErfaringer
harHendelseType
harInstrumenttype
harKabeltype
harKantdragerType
harKonstruksjonsmateriale
harKoordinat
harKoordinater
harKvalitetssikring_av_registreringer
harLagertype
harLandkarType
harLandomrade
harLastdata_ke
harLastklasse
harLengdekoordinat
harMassetype
harMaterialdefinisjon
harMaterialtype
harMaterialtype_Andre
harMaterialtype_Betong
harMaterialtype_Grundegenskap
harMaterialtype_Stal
harMaterialtype_Tre
harMembrantype
harMusealStatus
harOverflatebehandling
harOverflatebehandling_Betong
harOverflateBehandling_Stal
harOverflatebehandling_Tre
harPakjorselsvern
harPeletype
harPilarType
harRekkverkstype
harServicebygg
harSlitelagstype
harSpesielleAvtaler
harStalsort
harStatus
harStorrelser
harStorrelser_for_bruer
harStorrelser_for_ferjeleier
harStorrelser_for_konstruksjoner_i_fylling
harStorrelser_for_stottekonstruksjoner
harStorrelser_for_tunneler_og_vegoverbygg
harTrafikkromsmal
harVeggruppe
harVegidentifisering
harVingetype
HendelserOgErfaringer
Hovedbyggverkstype
Hoveddata_Bruidentifikasjon
Hovedparsell
Hoyde_fritt_seillop
Hoyde_malt_3m_midtfelt
Hoyde_sk
Hoyre
http://qudt.org/2.1/vocab/dimension
http://qudt.org/2.1/vocab/quantitykind
http://qudt.org/vocab/quantitykind
http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl
http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl
http://www.linkedmodel.org/schema/vaem
http://xmlns.com/foaf/spec/
https://w3id.org/def/basicsemantics-owl
ID
ID_status
Innvendig_bredde
Innvendig_bredde_kif
Innvendig_bredde_t_vob
IntressantFor
Kaiareal
Kaibredde
Kailengde
Kailengde_hovedbyggverkstype
Kilometrering
KilometreringStart
Kjorebaneareal
Kjorebaneareal_kif
Kjorebaneareal_vb
Klassifiseringsar
Klima
Kommune
KompleksEgenskap
Konstruktor
Kontrollert_av
Kontrollert_dato
Koordinatdato
Koordinater
Koordinatformat
Koordinatkilde
koordinatverdi
Kotehoyde
Kotetekst
Kvalitetssikring_av_registreringer
Landomrade
Lastdata_ke
Lengde
Lengde_sk
Lopenummer_HendelseOgErfaring
Malt_hoyde_med_km_retning
Malt_hoyde_mot_km_retning
Masseoverdekning
Materialdefinisjon
Materialdefinisjon_Andre
Materialdefinisjon_Betong
Materialdefinisjon_Stal
Materialdefinisjon_Tre
Merknad
Merknad_element
MerknadLandomrade
minuter
Navn
Navn_pa_veg_elv_fjord
Nummer
Oppstillingsplasser
Originaltegning
Parkeringsplasser
Prosess
provo:was derived from
provo:was influenced by
qkdv:Dimensionless
QUDT Collection - Schemas - Version 2.1
QUDT Collection - Schemas - Version 2.1
QUDT Schema - Science - version 2.0
QUDT Units of Measure for All Units Release 2.1
QUDT Units of Measure for All Units Release 2.1
qudt:applicable Planck unit
qudt:categorized as
qudt:citation
qudt:coherent unit system
qudt:conversion coefficient
qudt:currency exponent
qudt:definition reference
qudt:derived quantity kind of system
qudt:dimension exponent
qudt:dimension inverse
qudt:exact constant
qudt:exact match
qudt:field code
qudt:float percentage
qudt:has allowed unit
qudt:has dimension
qudt:has non-coherent unit
qudt:has vocabulary
qudt:integer percentage
qudt:is base quantity kind of system
qudt:latex definition
qudt:math definition
qudt:negative delta limit
qudt:online reference
qudt:out of scope
qudt:Positive delta limit
qudt:quantity
qudt:reference
qudt:reference unit
qudt:relevant quantity kind
qudt:specialization
qudt:system definition
qudt:system derived quantity kind
qudt:system dimension
qudt:ucum code
qudt:unit for
qudt:value
qudt:value for quantity
Rasteplass
Registrering_endret_dato
Registrering_merknad
Registreringsdato
Registrert_av
sekunder
Senterlinjeavstand
sh:alternative path
sh:and
sh:class
sh:closed
sh:datatype
sh:declare
sh:derived values
sh:disjoint
sh:equals
sh:flags
sh:hasValue
sh:ignored properties
sh:in
sh:inverse path
sh:language in
sh:less than
sh:less than or equals
sh:max count
sh:max exclusive
sh:max inclusive
sh:max length
sh:message
sh:min count
sh:min exclusive
sh:min inclusive
sh:min length
sh:node
sh:node kind
sh:not
sh:one or more path
sh:or
sh:order
sh:path
sh:pattern
sh:qualified max count
sh:qualified min count
sh:qualified value shape
sh:severity
sh:shape
sh:shapesGraph
sh:stem
sh:unique lang
sh:W3C Shapes Constraint Language (SHACL) Vocabulary
sh:zero or more path
sh:zero or one path
Sist_endret_av
Skjevhet
Skjevhet_sluttpunkt
Skjevhet_startpunkt
Skjevhet_startpunkt_kif
Skjevhet_startpunkt_vb
SKOS Core RDF vocabulary
skos:altLabel
skos:changeNote
skos:definition
skos:editorialNote
skos:example
skos:hiddenLabel
skos:historyNote
skos:inScheme
skos:notation
skos:note
skos:prefLabel
skos:scopeNote
SluttAkse
Spennvidde
SpesielleAvtaler
StartAkse
StartNavn
StatiskSystem
Storrelser
Storrelser_for_bruer
Storrelser_for_ferjeleier
Storrelser_for_konstruksjoner_i_fylling
Storrelser_for_stottekonstruksjoner
Storrelser_for_tunneler_og_vegoverbygg
StorsteSpenn
Tekst
Totalpris
Totalvekt
Trafikkromsmal
Type
unit:Afghani
unit:Algerian Dinar
unit:Argentine Peso
unit:Armenian Dram
unit:Aruban Guilder
unit:Australian Dollar
unit:Azerbaijanian Manat
unit:Bahamian Dollar
unit:Bahraini Dinar
unit:Baht
unit:Balboa
unit:Bangladeshi Taka
unit:Barbados Dollar
unit:Bel
unit:Belarussian Ruble
unit:Belize Dollar
unit:Bermuda Dollar
unit:Bolivian Mvdol (Funds code)
unit:Boliviano
unit:Brazilian Real
unit:Brunei Dollar
unit:Bulgarian Lev
unit:Burundian Franc
unit:Canadian Dollar
unit:Cape Verde Escudo
unit:Cayman Islands Dollar
unit:Cedi
unit:CFA Franc BCEAO
unit:CFA Franc BEAC
unit:CFP franc
unit:Chilean Peso
unit:Colombian Peso
unit:Comoro Franc
unit:Convertible Marks
unit:Cordoba Oro
unit:Costa Rican Colon
unit:Croatian Kuna
unit:Cuban Peso
unit:Cyprus Pound
unit:Czech Koruna
unit:Dalasi
unit:Danish Krone
unit:Decibel
unit:Decibel Carrier Unit
unit:Denar
unit:Diopter
unit:Djibouti Franc
unit:Dobra
unit:Dominican Peso
unit:East Caribbean Dollar
unit:Egyptian Pound
unit:Ethiopian Birr
unit:Euro
unit:European Composite Unit (EURCO) (Bonds market unit)
unit:European Monetary Unit (E.M.U.-6) (Bonds market unit)
unit:European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) (Bonds market unit)
unit:European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) (Bonds market unit)
unit:Falkland Islands Pound
unit:Fiji Dollar
unit:Foot Candle
unit:Forint
unit:Franc Congolais
unit:Gibraltar pound
unit:Gold (one Troy ounce)
unit:Gold franc (special settlement currency)
unit:Gram
unit:Guarani
unit:Guinea Franc
unit:Guyana Dollar
unit:Haiti Gourde
unit:Hong Kong Dollar
unit:Hryvnia
unit:Iceland Krona
unit:Indian Rupee
unit:Iranian Rial
unit:Iraqi Dinar
unit:Jamaican Dollar
unit:Japanese yen
unit:Jordanian Dinar
unit:Kenyan Shilling
unit:Kilogram Second Squared
unit:Kina
unit:Kroon
unit:Kuwaiti Dinar
unit:Kwanza
unit:Kyat
unit:Lao kip
unit:Lari
unit:Latvian Lats
unit:Lebanese Pound
unit:Lek
unit:Lempira
unit:Leone
unit:Liberian Dollar
unit:Libyan Dinar
unit:Lilangeni
unit:Lithuanian Litas
unit:Loti
unit:Lux
unit:Malagasy Ariary
unit:Malawi Kwacha
unit:Malaysian Ringgit
unit:Maltese Lira
unit:Manat
unit:Mauritius Rupee
unit:Metical
unit:Mexican Peso
unit:Mexican Unidad de Inversion (UDI) (Funds code)
unit:Million US Dollars
unit:Million US Dollars per Flight
unit:Million US Dollars per Year
unit:Moldovan Leu
unit:Moroccan Dirham
unit:Naira
unit:Nakfa
unit:Namibian Dollar
unit:Nepalese Rupee
unit:Netherlands Antillian Guilder
unit:New Israeli Shekel
unit:New Taiwan Dollar
unit:New Turkish Lira
unit:New Zealand Dollar
unit:Ngultrum
unit:North Korean Won
unit:Norwegian Krone
unit:Nuevo Sol
unit:Ouguiya
unit:Pa'anga
unit:Pakistan Rupee
unit:Palladium (one Troy ounce)
unit:Pataca
unit:Peso Uruguayo
unit:Philippine Peso
unit:Phot
unit:Platinum (one Troy ounce)
unit:Pound Sterling
unit:Pula
unit:Qatari Rial
unit:Quetzal
unit:Rial Omani
unit:Riel
unit:Romanian New Leu
unit:Rufiyaa
unit:Rupiah
unit:Russian Ruble
unit:Rwanda Franc
unit:Saint Helena Pound
unit:Samoan Tala
unit:Saudi Riyal
unit:Serbian Dinar
unit:Seychelles Rupee
unit:Silver (one Troy ounce)
unit:Singapore Dollar
unit:Slovak Koruna
unit:Solomon Islands Dollar
unit:Som
unit:Somali Shilling
unit:Somoni
unit:South African Rand
unit:South Korean Won
unit:Special Drawing Rights
unit:Sri Lanka Rupee
unit:Sudanese Pound
unit:Surinam Dollar
unit:Swedish Krona
unit:Swiss Franc
unit:Syrian Pound
unit:Tanzanian Shilling
unit:Tenge
unit:Trinidad and Tobago Dollar
unit:Tugrik
unit:Tunisian Dinar
unit:Uganda Shilling
unit:UIC franc (special settlement currency)
unit:Unidad de Valor Real
unit:Unidades de formento (Funds code)
unit:United Arab Emirates dirham
unit:United States Dollar (next day) (funds code)
unit:United States Dollar (same day) (funds code)
unit:US Dollar
unit:Uzbekistan Som
unit:Vatu
unit:Venezuelan bolvar
unit:Vietnamese ??ng
unit:WIR Euro (complementary currency)
unit:WIR Franc (complementary currency)
unit:Yemeni Rial
unit:Yuan Renminbi
unit:Zambian Kwacha
unit:Zimbabwe Dollar
unit:Zloty
v440:Andre_buer_og_hvelv
v440:Andre_byggverk
v440:Andre_byggverkstyper
v440:Andre_fagverk_sprengverk_og_hengverk
v440:Andre_henge-_og_flytebruer
v440:Andre_kassebruer
v440:Andre_konstruksjoner
v440:Andre_kulverter_ror_og_hvelv_i_fylling
v440:Andre_platebruer
v440:Annen_overbygning
v440:Annen_underbygning
v440:Annet
v440:Annet_element
v440:Annet_element_Annet_element
v440:Annet_utstyr
v440:AnnetElement
v440:avsnitt
v440:Bevegelig_overbygning
v440:Bevegelig_overbygning_Annet_bevegelig_overbygningselement
v440:Bevegelig_overbygning_Avballanseringssystem
v440:Bevegelig_overbygning_Hovedbjelke
v440:Bevegelig_overbygning_Maskin
v440:Bevegelig_overbygning_Motvekt
v440:Bevegelig_overbygning_Tannkrans_drivverk
v440:Bevegelig_overbygning_Tverrbaerer
v440:Bevegelig_overbygning_Wire_kjetting
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Annet_bjelkeelement
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Hovedbjelke
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrbaerer
v440:Bjelke_bH_lik_eller_mindre_enn_1_Tverrkryss
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_andre
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_med_vinger
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
v440:Bjelke_platebru_massiv_1BH5_skra_platekanter
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_andre
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_med_vinger
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_rektangulaert_tverrsnitt
v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5_skra_platekanter
v440:Bjelkebru_BH1
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_andre
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_DT_elementer
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_I_elementer
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_modifiserte_I_elementer
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_svalbard_gangbru
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_tverrspent_plate_med_bjelker
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_ubatbjelker_tyskerbjelker
v440:Bjelkebru_ikke_normerte_elementer_utligger_utkraget
v440:Bjelkebru_NIB
v440:Bjelkebru_NIB_andre
v440:Bjelkebru_NIB_etterspente_med_samvirke
v440:Bjelkebru_NIB_etterspente_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_NIB_forspente_med_samvirke
v440:Bjelkebru_NIB_forspente_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_med_samvirke
v440:Bjelkebru_NOB_hulromstverrsnitt_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_NOB_massivtverssnitt
v440:Bjelkebru_NOB_NOT
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_andre
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_elementbru_nr_1
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_1
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_2
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_gangvegbru_nr_3
v440:Bjelkebru_normerte_elementer_ikke_NIB_NOB_NOT
v440:Bjelkebru_NOT_med_samvirke
v440:Bjelkebru_NOT_NOB_andre
v440:Bjelkebru_NOT_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_plassprodusert
v440:Bjelkebru_plassprodusert_andre
v440:Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_med_samvirke
v440:Bjelkebru_plassprodusert_konstant_hoyde_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_plassprodusert_overliggende_bjelker
v440:Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_med_samvirke
v440:Bjelkebru_plassprodusert_variabel_hoyde_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_andre
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_konstant_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_andre
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_klinkede_med_nagleskjoter
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_doble_steg_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_friksjonsskjoter_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_med_samvirke
v440:Bjelkebru_platebaerere_variabel_hoyde_sveiset_med_sveiseskjoter_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_andre
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_med_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_A_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_med_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_B_uten_samvirke
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_HE_M
v440:Bjelkebru_valsede_bjelker_I_profiler
v440:Bjelkeramme
v440:Bjelkeramme_andre
v440:Bjelkeramme_med_bunnplate
v440:Bjelkeramme_med_fjellfot
v440:Bjelkeramme_med_salefundament
v440:Bjelkeramme_med_salefundament_og_trykkbjelker
v440:Bru_i_fylling
v440:Brudekke_Slitelag
v440:Brudekke_Slitelag_Annet_brudekkeelement
v440:Brudekke_Slitelag_Brudekke_sek_baeresystem
v440:Brudekke_Slitelag_Kantdrager
v440:Brudekke_Slitelag_Pahengt_gangbane
v440:Brudekke_Slitelag_Slitelag_fuktisolasjon
v440:Brudekke_Slitelag_Slitelag_i_kulvert
v440:bSINorway
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_andre
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_kassetverrsnitt_tre_flere_vegger
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_med_flens
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_U-tverrsnitt
v440:Buebru_med_langsgaende_baerevegger_uten_flens
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_andre
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
v440:Buebru_mellomliggende_brudekke_fagverksbue
v440:Buebru_og_hvelvbru
v440:Buebru_overliggende_brudekke
v440:Buebru_overliggende_brudekke_andre
v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_hultverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_dobbeltbuer_profilert_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_hultverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_fagverksbue
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_andre
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_hultverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_dobbeltbuer_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_hultverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_enkeltbue_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_fagverksbue
v440:Buebru_overliggende_brudekke_sammenkoblet_i_toppen_profilert_tverrsnitt
v440:Buebru_underliggende_brudekke
v440:Buebru_underliggende_brudekke_andre
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_hultverrsnitt_strekkband
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_massivt_tverrsnitt_strekkband
v440:Buebru_underliggende_brudekke_bue_med_profilert_tverrsnitt
v440:Buebru_underliggende_brudekke_fagverksbue
v440:Buebru_underliggende_brudekke_nettverksbue
v440:Buebru_underliggende_brudekke_profilert_tverrsnitt_strekkband
v440:Buefundament
v440:Buekonstruksjon
v440:Buekonstruksjon_Annet_bueelement
v440:Buekonstruksjon_Bue
v440:Buekonstruksjon_Buesoyle
v440:Buekonstruksjon_Buevegg
v440:Buekonstruksjon_Hengestenger
v440:Buekonstruksjon_Langsgaende_bjelke
v440:Buekonstruksjon_Langsgaende_plate
v440:Buekonstruksjon_Overmur
v440:Buekonstruksjon_Tverrbaerer
v440:Byggverk
v440:Byggverksdel
v440:Byggverkselement
v440:Byggverkskategori_og_Status
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Annen_status
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Bygges_ikke_aldri
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Nedlagt_sperret
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Nybygd_ikke_trafikkert
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Planlagt
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Revet
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_byggverkets_status_Trafikkert
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Fredet
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Vernet
v440:Byggverkskategori_og_Status_Kode_for_museal_status_Verneverdig
v440:Diverse_typekoder
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Annet
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Kiosk
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Rasteplass_ja
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Rasteplass_nei
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Servering_Venterom_Toaletter
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Venterom_Toaletter
v440:Diverse_typekoder_Servicebygg_Venteskur
v440:Fagverk
v440:Fagverk_Annet_fagverkselement
v440:Fagverk_Fagverksvegg
v440:Fagverk_Langbaerer
v440:Fagverk_Tverrbaerer
v440:Fagverk_Vindavstivning
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_andre
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_hellende_baerevegger
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_mellomliggende_brudekke_vertikale_endestaver
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_fritt_opplagt_med_buet_overgurt_vertikale_baerevegger_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_andre
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_mellomliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_overliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_kontinuerlig_med_varierende_hoyde_underliggende_brudekke
v440:Fagverksbru_sprengverksbru_og_hengverksbru
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Annet_fastmontert_tilkomstutstyr
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Heis
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Leider
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Malevogn
v440:Fastmontert_tilkomstutstyr_Trapp
v440:Ferjekaibru
v440:Ferjekaibru-utstyr
v440:Ferjekaibru-utstyr_Annet_ferjekaibru-utstyr
v440:Ferjekaibru-utstyr_Brufendring_buffer
v440:Ferjekaibru-utstyr_Frontbjelke
v440:Ferjekaibru-utstyr_Heisebjelke
v440:Ferjekaibru-utstyr_Heisesystem
v440:Ferjekaibru-utstyr_Sperrebom
v440:Ferjekaibru_andre
v440:Ferjekaibru_reservebru_mobil
v440:Ferjekaibru_standard_1982
v440:Ferjekaibru_standard_1993
v440:Ferjeleie
v440:Fjelltunnel
v440:Fjelltunnel_med_elementhvelv
v440:Fjelltunnel_med_plasstopt_hvelv
v440:Fjelltunnel_rasprengt
v440:Flytebru
v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_med_forankring
v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_uten_forankring
v440:Flytebru_andre
v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_med_forankring_kjorebane_pa_soyler
v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_flyteelement
v440:Flytebru_kontinuerlig_flyteelement_uten_forankring_kjorebane_pa_soyler
v440:Flytebru_neddykkede_pontonger
v440:Forankring
v440:Forankring_Annen_forankring
v440:Forankring_Fjellforankring
v440:Forankring_Forankring_av_pontong
v440:Forankring_Forankring_av_rorbru
v440:Forankring_Gravitasjonsforankring
v440:Forsterkning_og_Ombygging
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppspent_med_kabler
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppspent_med_stag
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_oppstemplet
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_palimt_stalplater_profiler
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_fagverk
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_stalplater_profiler
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_paskrudd_stalprofil_og_oppspent_m_stag
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_baereelement_Forsterket_baereelement_pasveist_stalplater_profiler
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_ekstra_langbaerere
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_palimt_stalplate_profil
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_samvirkepastop_med_fordybling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_brudekke_Forsterket_brudekke_samvirkepastop_uten_fordybling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_forankring_i_friksjonsplate
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_forankring_i_nedgravd_drager
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utskifting_av_bakfyllmasser
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utvidelse_av_sale
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_landkar_Forsterket_landkar_utvidelse_av_sale_tilleggspeling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_fordelende_pastop
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_samvirkepastop_med_fordybling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_overbygning_Forsterket_overbygning_samvirkepastop_uten_fordybling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_omstop_av_fundament
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_omstop_av_pilar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_pilartopp
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_utvidet_fundament
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterket_pilar_Forsterket_pilar_utvidet_fundament_tilleggspeling
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Forsterkning_ombygning_andre_Forlenget_kulvert_ror
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_hel_utskifting
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_hel_utskifting_med_ombygning_av_underbygning
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_ny_frihoyde
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_ny_frittbaerende_uten_utskifting_av_gammel
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_pahengt_gangbaner
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utskiftet_brudekke
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utvidet
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_overbygning_Ombygd_overbygning_utvidet_brudekke
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_andre
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_fundament
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_landkar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_underbygning_Ombygd_underbygning_pilar
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_dykdalber
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_ferjekaibru
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_ferjeleie_annen
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_landomrade
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_liggekai
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_moloer
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_sekundaerkai
v440:Forsterkning_og_Ombygging_Ombygd_utskiftet_kai_Ombygd_utskiftet_tilleggskai
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_andre
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger_med_motvekt
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger_med_motvekt
v440:G_S_Bru
v440:Generelle_Administrative_Data
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Akershus
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Aust-Agder
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Buskerud
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Finnmark
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Hedmark
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Hordaland
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_More_og_Romsdal
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Nord-Trondelag
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Nordland
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Oppland
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Oslo
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Ostfold
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Rogaland
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Sogn_og_Fjordane
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Sor-Trondelag
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Telemark
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Troms
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vegdirektoratet
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vest-Agder
v440:Generelle_Administrative_Data_Fylkeskoder_Vestfold
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Indre_kyststrok
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Innland
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Kyststrok
v440:Generelle_Administrative_Data_Klimasone_Vaerharde_kyststrok
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_distrikt
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_distrikt_Egen_liste
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_eier
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_eier_Egen_liste
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_funksjonskontraktomrade_Egen_liste
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_kommune
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_kommune_Egen_liste
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Andre
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Baneeier
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Ingen_ute_av_drift
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kommunen
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Kraftselskapet
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_OPS-selskapet
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Privat
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Drift_for_andre
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Fylkeskommenen
v440:Generelle_Administrative_Data_Kode_for_vedlikeholdsansvarlig_Vegvesenet_Staten
v440:Grunn_og_underbygning
v440:Grunn_og_underbygning_element
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Annen_fundamenteringsmate
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Armert_jord
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Sale
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Spissbaerende_peler
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Spunt-kasse
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsmate_Svevende_peler
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_0-5_m_vanndybde
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_10-20_m_vanndybde
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_5-10_m_vanndybde
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_Annet_fundamenteringsniva
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_Over_vann
v440:Grunn_og_underbygning_Fundamenteringsniva_storre_enn_20_m_vanndybde
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Annen_landkartype
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_med_rom
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_med_topplate
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Kasselandkar_uten_topplate
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Sale_drager
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Skivelandkar
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Uten_landkar
v440:Grunn_og_underbygning_Landkartyper_Vinkellandkar
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Annen_massetype
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Fjell
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Grus_og_stein
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Leire
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sand
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sand_og_grus
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Silt_leire
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Sprengstein
v440:Grunn_og_underbygning_Massetype_Ukjent
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Annet_pakjorselsvern
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-beskyttet
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-dimensjonert
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Bilpakjorsel-ubeskyttet
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-beskyttet_med_fender
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-beskyttet_med_fylling
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-dimensjonert
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-ubeskyttet
v440:Grunn_og_underbygning_Pakjorselsverntyper_Skipspakjorsel-varsling_av_biltrafikk
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Annen_peletype
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Massiv_stalpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Profilstalpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Rammet_betongpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Tre_betongpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Trepel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Ukjent_peletype
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Utstopt_betongpel
v440:Grunn_og_underbygning_Peletype_Utstopt_stalrorspel
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Annen_soyle_type
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Fagverk
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Firkant_med_hulrom_b_mindre_eller_lik_5t
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Firkant_uten_hulrom_b_mindre_eller_lik_5t
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Mangekant
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Sirkulaer_med_hulrom
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Sirkulaer_uten_hulrom
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Skive_b_storre_enn_5t
v440:Grunn_og_underbygning_Pilartyper_Valseprofil
v440:Grunnen
v440:Grunnen_Annen_grunn
v440:Grunnen_Armert_jord
v440:Grunnen_Byggegrop
v440:Grunnen_Erosjonssikring
v440:Grunnen_Fylling
v440:Grunnen_Grontareal
v440:Grunnen_Peler
v440:Grunnen_Skraningsbeskyttelse
v440:Grunnen_Spunt
v440:Heisutstyr
v440:Heisutstyr_Aggregat
v440:Heisutstyr_Annet_heiseutstyr
v440:Heisutstyr_Elektrisk_styreskap
v440:Heisutstyr_Hydrauliske_ror_slanger
v440:Heisutstyr_Loftesylinder
v440:Heisutstyr_Nodstrom_fra_ferje
v440:Heisutstyr_Radiostyring
v440:Heisutstyr_Signallys_for_ferjekaibru
v440:Heisutstyr_Vedlikeholdsoppheng_for_fk-bru
v440:Hengebru_med_bjelker
v440:Hengebru_med_bjelker_andre
v440:Hengebru_med_bjelker_ett_opphengt_sidespenn
v440:Hengebru_med_bjelker_ett_tarn
v440:Hengebru_med_bjelker_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_bjelker_to_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_fagverk
v440:Hengebru_med_fagverk_andre
v440:Hengebru_med_fagverk_ett_opphengt_sidespenn
v440:Hengebru_med_fagverk_ett_tarn
v440:Hengebru_med_fagverk_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_fagverk_to_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_kasse
v440:Hengebru_med_kasse_andre
v440:Hengebru_med_kasse_ett_opphengt_sidespenn
v440:Hengebru_med_kasse_ett_tarn
v440:Hengebru_med_kasse_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_med_kasse_to_opphengte_sidespenn
v440:Hengebru_skrastagbru_flytebru_og_nedtrykket_rorbru
v440:Hengefagverksbru
v440:Hengekonstruksjon
v440:Hengekonstruksjon_Annen_hengekonstruksjon
v440:Hengekonstruksjon_Avstivningsbaerer
v440:Hengekonstruksjon_Baerekabel
v440:Hengekonstruksjon_Festeelement_baerekabel
v440:Hengekonstruksjon_Hengestang_med_feste
v440:Hengekonstruksjon_Sadel_lager_baerekabel
v440:Hengekonstruksjon_Tverrbaerer
v440:Hengverksbru
v440:Hengverksbru_andre
v440:Hengverksbru_parabel
v440:Hengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trapes_overliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trapes_underliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trekant_overliggende_brubane
v440:Hengverksbru_trekant_underliggende_brubane
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_andre
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_bunnplate
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_fjellfot
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_med_salefundament_med_trykkbjelker
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_andre
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_bunnplate
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_fjellfot
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament
v440:Hvelv_i_fylling_korrugert_med_salefundament_og_trykkbjelker
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_med_mortel
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_alt_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_andre
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_med_mortel
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_hel_overmur_hvelv_i_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_med_mortel
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_alt_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_andre
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_med_mortel
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_betonghvelv_overmur_murt_som_torrmur
v440:Hvelvbru_med_overmur_av_sma_hvelv_med_mortel_og_overmur_murt_som_torrmur
v440:Jernbanebru
v440:Kai
v440:Kai_Andre_kaier
v440:Kai_bevegelig_bru_og_andre_brutyper
v440:Kai_Liggekai_strandkai
v440:Kai_Liggekai_utstikker
v440:Kai_Ro-ro-rampe
v440:Kai_Sekundaerkai_
v440:Kai_Tilleggskai_strandkai
v440:Kai_Tilleggskai_strandkai_standard_1993
v440:Kai_Tilleggskai_utstikker
v440:Kai_Tilleggskai_utstikker_standard_1993
v440:Kaiutstyr
v440:Kaiutstyr_Annet_kaiutstyr
v440:Kaiutstyr_Fenderverk
v440:Kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
v440:Kaiutstyr_Kantlist
v440:Kaiutstyr_Redningsutstyr
v440:kapitel
v440:Kasse
v440:Kasse_Annet_kasseelement
v440:Kasse_Bunnplate
v440:Kasse_Tverrbaerer
v440:Kasse_Tverrskott
v440:Kasse_Vegg
v440:Kassebru
v440:Kassebru_konstant_hoyde
v440:Kassebru_konstant_hoyde_andre
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_andre
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_skra_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger
v440:Kassebru_konstant_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_variabel_hoyde
v440:Kassebru_variabel_hoyde_andre
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_andre
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_skra_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_skra_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_tre_flere_vertikale_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_med_motvekt_vertikale_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger_med_avstivning
v440:Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_skra_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_tre_flere_vertikale_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger
v440:Kassebru_variabel_hoyde_vertikale_vegger_med_avstivning
v440:Klaffebru
v440:Klaffebru_andre
v440:Klaffebru_enarmet_bjelker
v440:Klaffebru_enarmet_fagverk
v440:Klaffebru_enarmet_kasse
v440:Klaffebru_toarmet_bjelker
v440:Klaffebru_toarmet_fagverk
v440:Klaffebru_toarmet_kasse
v440:kode
v440:Kodeliste
v440:Komponent
v440:Konstruksjoner_i_fylling
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Annet_konstruksjonselement_i_fylling
v440:Konstruksjoner_i_fylling_element
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Fundament_Bunnplate
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Hvelvelement
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Lastfordelingsplate
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Rorelement
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Tak
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vegg
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vinge
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Andre
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_massiv
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_ribber
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_salefundament
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_med_salefundament_og_ribber
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Plassprodusert_utkraget
v440:Konstruksjoner_i_fylling_Vingetyper_Prefabrikert_med_salefundament
v440:Konstruksjonsmaterialer
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_lettbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_normalbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB20_fcn-168
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB25_fcn-203
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB30_fcn-238
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB35_fcn-273
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB45_fcn-343
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB55_fcn-398
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB65_fcn-454
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Lettbetong_LB75_fcn-510
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B20_fcn-168
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B25_fcn-203
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B30_fcn-238
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B35_fcn-273
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B45_fcn-343
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B55_fcn-398
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B65_fcn-454
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B75_fcn-510
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B85_fcn-566
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Gjeldende_fasthetsklasser_Normalbetong_B95_fcn-622
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_lettbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Annen_betongtype_Annen_normalbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC25_fcn-168
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC35_fcn-224
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC45_fcn-280
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC55_fcn-336
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC65_fcn-392
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC75_fcn-448
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC85_fcn-504
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_LC95_fcn-560
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Lettbetong_storre_enn_LC95
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C25_fcn-168
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C30_fcn-196
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C35_fcn-224
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C40_fcn-252
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C45_fcn-280
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C55_fcn-336
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C65_fcn-392
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C75_fcn-448
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C85_fcn-504
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_C95_fcn-560
v440:Konstruksjonsmaterialer_Betongtyper_Tidligere_fasthetsklasser_Normalbetong_storre_enn_C95
v440:Konstruksjonsmaterialer_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Aluminium
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Andre_
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Andre_konstruksjonsmaterialer
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Betong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Betong_
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Plast
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Spennbetong
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stal_
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Stein
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Tre
v440:Konstruksjonsmaterialer_Materialtyper_Tre_
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Annet_stal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_Annet
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S275J2H
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355J2H
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NH
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S355NLH
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NH
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_S460NLH
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_Annet
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S355N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S355NL
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420M
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420ML
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S420NL
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S460M
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_S460ML
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_Annet
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S185
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235J2G3
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JO
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JR
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JRG1
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S235JRG2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275J2G3
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275JO
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S275JR
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355J2J3
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Gjeldende_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_S355JO
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_St_44-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Hulprofilstal_kvalitet_St_52-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_355
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Sveisbare_finkornbehandlete_konstruksjonsstal_kvalitet_E_420
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_RSt_37-2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_33
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_37-3U
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_42
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_42-2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-2
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_44-3U
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52-3N
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_St_52-3U
v440:Konstruksjonsmaterialer_Stalsorter_Tidligere_fasthetsklasser_Ulegert_konstruksjonsstal_kvalitet_USt_37-2
v440:Kulvert_bjelkeramme_ror_og_hvelv_i_fylling
v440:Kulvert_plassprodusert
v440:Kulvert_plassprodusert_andre
v440:Kulvert_plassprodusert_med_bunnplate
v440:Kulvert_plassprodusert_med_fjellfot
v440:Kulvert_plassprodusert_med_salefundament
v440:Kulvert_plassprodusert_med_salefundament_og_trykkbjelker
v440:Kulvert_prefabrikert
v440:Kulvert_prefabrikert_andre
v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr1
v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr2
v440:Kulvert_prefabrikert_elementkulvert_nr3
v440:Kulvert_prefabrikert_med_plasstopt_bunnplate
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Annet_landfesteelement
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Fundament
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Leddkonstruksjon
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Senkekasse
v440:Landfeste_for_flyte-rorbru_Vegg
v440:Landkar
v440:Landkar_Annet_landkarelement
v440:Landkar_Dekkplate
v440:Landkar_Friksjonsplate
v440:Landkar_Fundament
v440:Landkar_Lastfordelingsplate
v440:Landkar_Oppleggsbjelke_frittbaerende
v440:Landkar_Vegg
v440:Lastdata
v440:Lastdata_Dispensasjon
v440:Lastdata_Klassifiseringsar
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_1
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_10
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_11
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_12
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_13
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_2
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_3
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_4
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_5
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_6
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_7
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_8
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_AT_9
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-42_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-50_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_10-60_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_6-275_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_7-295_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_8-31_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_T8-39_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_brukslast_Bk_T8-50_tonn
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_Annet
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_LFV
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1899
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1977
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NSB_1993
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_NVE
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_53
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_59
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_1_65
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_OVV_2_53
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1912
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1969
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1971
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1986
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1995
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_20
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_30
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_47
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_1_58
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_20
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_30
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_47
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_2_58
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_20
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_30
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_3_47
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_4_47
v440:Lastdata_Kode_for_lastklasser_SVV_mindre_enn_12
v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe
v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe_Tungtransportgruppe_A
v440:Lastdata_Kode_for_veggruppe_Tungtransportgruppe_B
v440:Lastdata_Totalvekt
v440:Losmassetunnel
v440:Losmassetunnel_andre
v440:Losmassetunnel_hvelv_med_bunnplate
v440:Losmassetunnel_hvelv_uten_bunnplate
v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_med_bunnplate
v440:Losmassetunnel_rektangulaert_tverrsnitt_uten_bunnplate
v440:Marine_konstruksjoner
v440:Marine_konstruksjoner_Dykdalber
v440:Marine_konstruksjoner_Molo
v440:Motvektshus
v440:Motvektshus_Annet_motvektshuselement
v440:Motvektshus_Fundament
v440:Motvektshus_Hus
v440:Motvektshus_Pakjorselsvern
v440:Neddykket_rorbru
v440:Neddykket_rorbru_andre
v440:Neddykket_rorbru_fordelte_forankringer_tettere_enn_100_m
v440:Neddykket_rorbru_konsentrerte_forankringer
v440:Neddykket_rorbru_pa_bunnen_med_opplager
v440:Neddykket_rorbru_pa_bunnen_uten_opplager
v440:Neddykket_rorbruelement
v440:Normalt_utstyr
v440:Normalt_utstyr_Annet_normalt_utstyr
v440:Normalt_utstyr_Fuge_fugekonstruksjon
v440:Normalt_utstyr_Fugeterskel
v440:Normalt_utstyr_Lager_m_lageravsats
v440:Normalt_utstyr_Ledning_kabel
v440:Normalt_utstyr_Rekkverk
v440:Normalt_utstyr_Vannavlop_drenssystem
v440:Ordinar_bru_i_dagen
v440:Overbygning
v440:Overbygning_og_brudekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Annen_bjelketype
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Fagverksbjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_I-bjelke_H-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Kassebjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Omvendt_T-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Omvendt_U-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Rektangulaer_bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_T-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_U-bjelke
v440:Overbygning_og_brudekke_Bjelketype_Ukjent_type
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Aluminiumsdekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Annet_brudekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betong_plasstopt
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_med_pastop
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Betongelementer_uten_pastop
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Bridge-plank
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Gitterrister
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Staldekke
v440:Overbygning_og_brudekke_Brudekketyper_for_Kjorebane_eller_Gangbane_Tredekke
v440:Overbygning_og_brudekke_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Annen_kantdrager_type
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Ingen_med_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Over_underliggende_med_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Over_underliggende_uten_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Overliggende_med_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Overliggende_uten_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Underliggende_med_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Kantdragertyper_Underliggende_uten_pahengt_element
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A2-1_Lettflytende_epoksy
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A2-2_Polymermodifisert_bitumenemulsjon_PmBE_60
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-1_Epoksy_og_stopeasfalt
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-2_Prefabrikert_membran
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-3_Polyurethanmembran
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_A3-4_Kleber_PmBE_60_og_Topeka_4S
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_Annen_fuktisolering
v440:Overbygning_og_brudekke_Membrantyper_Ingen_Membrantype
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_A1_Asfaltslitelag
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Annet_slitelag
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_B1_Monolittisk_betongslitelag
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_B2_Betongpastop_slitelag
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Epoksy
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Ingen_Slitelagtype
v440:Overbygning_og_brudekke_Slitelagstyper_Tre
v440:Overflatebehandling
v440:Overflatebehandling_Betong
v440:Overflatebehandling_Betong_Annen_overflatebehandling
v440:Overflatebehandling_Betong_Epoxy
v440:Overflatebehandling_Betong_Hydrofobiering_silan_siloksanimpregnering
v440:Overflatebehandling_Betong_Ingen
v440:Overflatebehandling_Betong_Maling_diffusjonsapent
v440:Overflatebehandling_Betong_Polyuretan
v440:Overflatebehandling_Betong_Slemming_diffusjonsapent
v440:Overflatebehandling_Betong_Tett_belegg_med_slemming
v440:Overflatebehandling_Stal
v440:Overflatebehandling_Stal_Annen_overflatebehandling
v440:Overflatebehandling_Stal_CMP_sinkp_spesifikasjon_nr_107-110_ikke_anbefalt
v440:Overflatebehandling_Stal_Epoxy_mastik_polyuretan-system
v440:Overflatebehandling_Stal_Etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
v440:Overflatebehandling_Stal_Etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
v440:Overflatebehandling_Stal_Ingen
v440:Overflatebehandling_Stal_Maling_div_typer
v440:Overflatebehandling_Stal_Metalcoat
v440:Overflatebehandling_Stal_Metallisering_epoxy_mastik_polyuretan
v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_107-110_Alkyd
v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_107-110_annet
v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_115-118_Alkyd_Klorkautsjuk
v440:Overflatebehandling_Stal_Spesifikasjon_nr_115-118_annet
v440:Overflatebehandling_Stal_System_1_Varmspr_aluminium_etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
v440:Overflatebehandling_Stal_System_1_Varmspr_sink_etsprimer_spesifikasjon_nr_115-118
v440:Overflatebehandling_Stal_System_2_Varmspr_Aluminiun_etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
v440:Overflatebehandling_Stal_System_2_Varmspr_sink_etsprimer_spesifikasjon_nr_107-110
v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_aluminium_epoxy_polyuretan
v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_aluminium_epoxy_polyuretan-akryl
v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_sink_epoxy_polyuretan
v440:Overflatebehandling_Stal_System_3_Varmspr_sink_epoxy_polyuretan-akryl
v440:Overflatebehandling_Stal_System_4_CMP_sinkpulvermaling_spesifikasjon_nr_115-118
v440:Overflatebehandling_Stal_System_5_Sinkprimer_epoxy_polyuretan
v440:Overflatebehandling_Stal_System_5_Sinkprimer_epoxy_polyuretan-akryl
v440:Overflatebehandling_Stal_Ukjent
v440:Overflatebehandling_Stal_Varmforsinking
v440:Overflatebehandling_Tre
v440:Overflatebehandling_Tre_Annen_overflatebehandling
v440:Overflatebehandling_Tre_Beising
v440:Overflatebehandling_Tre_Maling
v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA
v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA_besing_maling
v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-CCA_kreosot
v440:Overflatebehandling_Tre_Trykkimpregnert-kreosot
v440:Overvakningsanlegg
v440:Overvakningsanlegg_Annet_overvakningsanlegg
v440:Overvakningsanlegg_Avfuktingsanlegg
v440:Overvakningsanlegg_Instrumentering
v440:Overvakningsanlegg_Katodisk_beskyttelse
v440:Overvakningsanlegg_Sikkerhetsutstyr_skipspakjorsel
v440:Parallellfagverksbru
v440:Parallellfagverksbru_andre
v440:Parallellfagverksbru_mellomliggende_brudekke
v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaver
v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_hellende_endestaversekundaersystem
v440:Parallellfagverksbru_overliggende_brudekke_vertikale_endestaver
v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver
v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_hellende_endestaver_sekundaersystem
v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_uten_vindavstivning
v440:Parallellfagverksbru_underliggende_brudekke_vertikale_endestaver
v440:Pilar
v440:Pilar_Annet_pilarelement
v440:Pilar_Fundament
v440:Pilar_Pakjorselsvern
v440:Pilar_Rigel
v440:Pilar_Sokkel
v440:Pilar_Soyle_skive
v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Andre
v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Elementbru_nr_2
v440:Plate-elementer_prefabrikerte_Hulldekkeelementer
v440:Plate_elementer_prefabrikerte
v440:Plate_hovedbaeresystem
v440:Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru
v440:Platebru_massiv_BH5
v440:Platebru_massiv_BH5_andre
v440:Platebru_massiv_BH5_med_overliggende_forsterkning
v440:Platebru_massiv_BH5_med_underliggende_kantforsterkning
v440:Platebru_massiv_BH5_med_vinger
v440:Platebru_massiv_BH5_rektangulaert_tverrsnitt
v440:Platebru_massiv_BH5_skra_platekanter
v440:Platebru_med_spareror_BH5
v440:Platebru_med_spareror_BH5_andre
v440:Platebru_med_spareror_BH5_med_vinger
v440:Platebru_med_spareror_BH5_rektangulaert_tverssnitt
v440:Platebru_med_spareror_BH5_skra_platekanter
v440:Pontong
v440:Ramme_og_gitterbjelkebru_og_andre_bjelkebruer
v440:Rammebjelkebru
v440:Reservebru
v440:Reservebru_Acrow
v440:Reservebru_andre
v440:Reservebru_Bailey
v440:Reservebru_Unifloat_flytebru
v440:Reservebru_Universal_Mabey
v440:Ribbeplatebru
v440:Root
v440:Ror_i_fylling_glattvegget
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_andre
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_flatbunnet_lavprofil
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_liggende_ellipse
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_paereformet
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_sirkulaert
v440:Ror_i_fylling_glattvegget_staende_ellipse
v440:Ror_i_fylling_korrugert
v440:Ror_i_fylling_korrugert_andre
v440:Ror_i_fylling_korrugert_flatbunnet_lavprofil
v440:Ror_i_fylling_korrugert_liggende_ellipse
v440:Ror_i_fylling_korrugert_paereformet
v440:Ror_i_fylling_korrugert_sirkulaert
v440:Ror_i_fylling_korrugert_staende_ellipse
v440:Rullebru
v440:Rullebru_andre
v440:Rullebru_bjelker
v440:Rullebru_fagverk
v440:Rullebru_kasse
v440:Skrastagbru_med_bjelker
v440:Skrastagbru_med_bjelker_andre
v440:Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_ett_tarn_to_opphengte_spenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_bjelker_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse
v440:Skrastagbru_med_kasse_andre
v440:Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_ett_opphengt_spenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_ett_tarn_to_opphengte_spenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ett_opphengt_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_to_tarn_to_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ett_opphengt_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_ingen_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagbru_med_kasse_tre_flere_tarn_to_opphengte_sidespenn
v440:Skrastagfagverksbru
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_andre
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_med_bakvegg
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_apen_frontvegg_uten_bakvegg
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_med_bakvegg
v440:Skredoverbygg_med_fjellforankring_hel_frontvegg_uten_bakvegg
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_andre
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_kassetverrsnitt
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_rortverrsnitt
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_apen_frontvegg
v440:Skredoverbygg_uten_fjellforankring_salefundament_hel_frontvegg
v440:Spesielle_installasjoner
v440:Spesielle_installasjoner_Annen_spesiell_installasjon
v440:Spesielle_installasjoner_Brannslokkingsustyr
v440:Spesielle_installasjoner_Dreneringsanlegg
v440:Spesielle_installasjoner_El-forsyningsanlegg
v440:Spesielle_installasjoner_Maleutstyr
v440:Spesielle_installasjoner_Radio-_TV-utstyr
v440:Spesielle_installasjoner_Teleutstyr
v440:Spesielle_installasjoner_Ventilasjonsanlegg
v440:Spesielt_kaiutstyr
v440:Spesielt_kaiutstyr_element
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Annen_fendertype
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Bildekk
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Confender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Dumperdekk
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Fenderpanel
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Stalrorsfender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_Sylinderfender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_V-fender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fenderverkstyper_V_og_confender
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Annen
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Kjetting
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Lasehake_pa_fallport
v440:Spesielt_kaiutstyr_Fortoyningsutstyr_Lasehake_pa_resess
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Annen_heis_type
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Ensidig_tarn_med_strekksylinder
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Galge_med_strekksylinder
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Galge_med_vinsj
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Tosidig_tarn_med_strekksylinder
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Tosidige_trykksylindere
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vippe_med_strekksylinder
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vippe_med_vinsj
v440:Spesielt_kaiutstyr_Heistyper_Vossa-vinsj
v440:Sprengverksbru
v440:Sprengverksbru_andre
v440:Sprengverksbru_trapes_mellomliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trapes_overliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trapes_underliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trekant_mellomliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trekant_overliggende_brubane
v440:Sprengverksbru_trekant_underliggende_brubane
v440:Statisk_system
v440:Statisk_system_Annet
v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_ett_ledd
v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_to_ledd
v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_med_tre_ledd
v440:Statisk_system_Buer_og_hvelv_uten_ledd
v440:Statisk_system_Fritt_opplagt_system
v440:Statisk_system_Kontinuerlig_system
v440:Statisk_system_System_med_ett_ledd_i_felt
v440:Statisk_system_System_med_to_ledd_i_felt
v440:Stottekonstruksjon
v440:Stottekonstruksjon_Annet_stottekonstruksjonselement
v440:Stottekonstruksjon_element
v440:Stottekonstruksjon_Forankringsstag
v440:Stottekonstruksjon_Friksjonsplate
v440:Stottekonstruksjon_Fundament
v440:Stottekonstruksjon_Kjeglemur
v440:Stottekonstruksjon_Lastfordelingsplate
v440:Stottekonstruksjon_Vegg
v440:Stottemur_plassprodusert
v440:Stottemur_plassprodusert_andre
v440:Stottemur_plassprodusert_massiv
v440:Stottemur_plassprodusert_ribber_med_forankring
v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_
v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_forankring
v440:Stottemur_plassprodusert_salefundament_med_ribber
v440:Stottemur_prefabrikert
v440:Stottemur_prefabrikert_andre
v440:Stottemur_prefabrikert_armert_jord
v440:Stottemur_prefabrikert_bingemur
v440:Stottemur_prefabrikert_spunt
v440:Stottemur_prefabrikert_torrmur
v440:Stottemur_prefabrikert_tradkurver
v440:Svingbru
v440:Svingbru_andre
v440:Svingbru_likearmet_bjelker
v440:Svingbru_likearmet_fagverk
v440:Svingbru_likearmet_kasse
v440:Svingbru_ulikearmet
v440:SVV
v440:Tarn
v440:Tarn_Annet_tarnelement
v440:Tarn_Fundament
v440:Tarn_Pakjorselsvern
v440:Tarn_Sokkel
v440:Tarn_Tarnbein
v440:Tarn_Tarnrigel
v440:Tilleggsutstyr
v440:Tilleggsutstyr_Annet_tilleggsutstyr
v440:Tilleggsutstyr_Inntaksrist_varegrind
v440:Tilleggsutstyr_Luke_dor
v440:Tilleggsutstyr_Lys
v440:Tilleggsutstyr_Overbygg_tak
v440:Tilleggsutstyr_Spesielle_skilt
v440:Tilleggsutstyr_Stoyskjerm
v440:Tilleggsutstyr_Utsmykning
v440:Tunnel_vegoverbygg
v440:Tunnelportal
v440:Tunnelportal_andre
v440:Tunnelportal_hvelv
v440:Tunnelportal_rektangulaert_tverrsnitt
v440:Tunnelportal_sirkulaert_tverrsnitt
v440:Tverrspent_plate
v440:Tverrspent_platebru_andre
v440:Tverrspent_platebru_elementer
v440:Tverrspent_platebru_lameller_plank
v440:Underbygning
v440:Utstyr
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Annen_avlopstype
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Ror_apen_avrenning
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Ror_lukket_avrenning
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Sluk_apen_avrenning
v440:Utstyr_Avlops_og_drenstyper_Sluk_lukket_avrenning
v440:Utstyr_Belysningstyper
v440:Utstyr_Belysningstyper_Annen_belysning
v440:Utstyr_Belysningstyper_Flombelysning
v440:Utstyr_Belysningstyper_Innelys_i_lukket_rom
v440:Utstyr_Belysningstyper_Markeringslys_for_fly
v440:Utstyr_Belysningstyper_Navigasjonslys_for_skip
v440:Utstyr_Belysningstyper_Pyntelys
v440:Utstyr_Belysningstyper_Varsellys_for_biltrafikk
v440:Utstyr_Belysningstyper_Vegbelysning
v440:Utstyr_element
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_A1-Asfalt
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Annen
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_B1-Monolittisk_betong
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_B2-Betongpastop_slitelag
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Epoksy
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Ingen
v440:Utstyr_Fugeterskeltyper_Tre
v440:Utstyr_Fugetyper
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_apen_fuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_armert_gummifuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_flerelementfuge_gummi
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_fugetype
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_gummifuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_rulle_glidefuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Annen_stalplatefuge
v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge
v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge_med_kantforsterkning
v440:Utstyr_Fugetyper_apen_fuge_uten_kantforsterkning
v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge_Transflex
v440:Utstyr_Fugetyper_Armert_gummifuge_Waboflex
v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge_Nodest
v440:Utstyr_Fugetyper_Asfaltfuge_Thormajoint
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_annen
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_apen
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Cipec-apen
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Cipec-tett
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Stup_FT-apen
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_Stup_FT-tett
v440:Utstyr_Fugetyper_Fingerfuge_tett
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Delastiflex_DL
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Honel
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Maurer
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Steelflex
v440:Utstyr_Fugetyper_Flerelementfuge_gummi_Tensalastic
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Cipec
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Delastiflex_MT
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Fel-Span
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Honel
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Maurer
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_slange_ACME
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Tensa-Grip
v440:Utstyr_Fugetyper_Gummifuge_Tensalastic
v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge_Demag
v440:Utstyr_Fugetyper_Rulle_glidefuge_Vegvesenets_type
v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge
v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_slepeplate
v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_slepeplate_fjaerbelastet
v440:Utstyr_Fugetyper_Stalplatefuge_T-stal
v440:Utstyr_Guardrailtyper
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Annen_guardrailtype
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Ekstra_stiv_vegforingsskinne
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Lett_vegforingsskinne
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Rektangulaer_profil
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Sirkulaer_profil
v440:Utstyr_Guardrailtyper_Standard_vegforingsskinne
v440:Utstyr_Instrumenttyper
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Andre_instrumenter_malere
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Jordtrykksmaler
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Stromforsyningsmaler
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Vannmaler
v440:Utstyr_Instrumenttyper_Vindmaler
v440:Utstyr_Lagertyper
v440:Utstyr_Lagertyper_Annet_lager
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk_forankret
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armert_gummiblokk_forankret_med_sidestyring
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_armerte_gummiplater_gml_Viking
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_asfaltpapp
v440:Utstyr_Lagertyper_Deformasjonslager_gummiremse
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_betongledd
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_gummitopf_Tobe_etc
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_kalott
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_stal
v440:Utstyr_Lagertyper_Fastlager_stopejern
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_armert_gummiblokk
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_armert_gummiblokk_forankret
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_gummitopf_Tobe_el
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_kalott
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_stal
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_allsidig_stopejern
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_armert_gummiblokk
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_armert_gummiblokk_forankret
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_gummitopf_Tobe_el
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_kalott
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_stal
v440:Utstyr_Lagertyper_Glidelager_med_sidestyring_stopejern
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_annet
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stal_1_rull
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stal_flere_ruller
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stopejern_1_rull
v440:Utstyr_Lagertyper_Rullelager_stopejern_flere_ruller
v440:Utstyr_Lagertyper_Spesielt_hengebrulager
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Andre_ledninger_kabeltyper_og_ror
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Fjernvarmeror_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Hoyspent_el-kabel_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kloakkror_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_kjoreledning_NSB
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Kryssende_luftledning
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Lavspent_el-kabel_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Telekabel_i_brua
v440:Utstyr_Ledninger_kabeltyper_og_ror_Vannror_i_brua
v440:Utstyr_Rekkverkstyper
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Annen_rekkverkstype
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Beskyttelsesrekkverk_o_jernbane
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Horisontale_profiler
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Massivt
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Netting
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Sprosser
v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Strekkmetall
v440:Utstyrs-_og_servicebygg
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Andre_utstyrs-_og_servicebygg
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Kontrolltarn
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Maskinhus
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Servicebygg
v440:Utstyrs-_og_servicebygg_Utstyrshus
v440:Vegbru
v440:Vegdata
v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet
v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Bru_over_veg
v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Byggverk_langs_veg
v440:Vegdata_Kode_for_beliggenhet_Veg_pa_byggverk
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Annet
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Bebyggelse
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Bilveg
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Damkrone
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Elv_Innsjo
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Fjord_Sund
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_G_S-veg
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Jernbane
v440:Vegdata_Kode_for_bru_over_Terreng
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Hoyre
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Hoyre_Venstre
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Ingen
v440:Vegdata_Kode_for_gang_sykkelbane_Venstre
v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb
v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_feil
v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_ikke_sjekket
v440:Vegdata_Kode_for_id_status_nvdb_ok
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_Kommunen
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_Privat
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_SVV_Fylkeskommune
v440:Vegdata_Kode_for_vegeier_SVV_Staten
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Driftsveg_utgar
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Europaveg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Fylkesveg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Gang_sykkelvei
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Kommunal_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Privat_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Riksveg
v440:Vegdata_Kode_for_vegkategori_Skogsvei
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Anlegg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Ferjeleie_kai_pa_operativ_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Gammel_veg_er_en_del_av_ny_veg_utgar
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Gammel_veg_veggrunn_ikke_lenger_kjorbar
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Midlertidig_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Moteplass_Gammel_veg_beholdes_til_vegformal
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Nedklassifisert_veg_status_ikke_bestemt
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Operativ_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Samband_pa_operativ_veg
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus_Ukjent_fiktiv_veg
v440:Veglokk
v440:Veglokk_Boliglokk
v440:Veglokk_Naeringslokk
v440:Veglokk_Servicelokk
v440:x
vaem:abbreviation
vaem:acronym
vaem:comment
vaem:date
vaem:has dimension
vaem:has graph metadata
vaem:is elaborated by
vaem:is elaborated in
vaem:is metadata for
vaem:logo
vaem:rationale
vaem:todo
vaem:uses non-imported resource
vaem:with attribution to
vann:preferredNamespacePrefix
vann:preferredNamespaceUri
Vedlikeholdsansvarlig
Veggtykkelse
Vegidentifisering
Vegkategori
Vegnummer
Vegstatus
Vekt
Venstre
Vinkel
voag:has catalog entry
voag:hasLicenseType
voag:QUDT DIMENSIONS Vocab Catalog Entry
voag:QUDT Quantity Kinds Vocabulary Catalog Entry v1.2
voag:QUDT Schema Catalog Entry
voag:QUDT UNITS Vocab Catalog Entry
voag:with attribution to
vs:term_status
wot:assurance
wot:src_assurance
Z0