http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Innvendig_bredde
Property Innvendig_bredde


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Gjelder for bru i fylling (kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling), vegoverbygg og tunnelkonstruksjoner. Innvendig bredde angir innvendig minimumsbredde målt vinkelrett på gjennomløpets senterlinje. Se Fig. 7.9.2-1 og 7.9.2-2.
rdfs:label
Konstruksjonens minste innvendige (gjennomløps)bredde – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.