http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#StorsteSpenn
Property StorsteSpenn


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Angir spennvidden til det største spennet. Se pkt. 7.9.6 for definisjoner. Feltet oppdateres automatisk i Brutus.
rdfs:domain
Storrelser_for_bruer
rdfs:label
Bruas største spenn – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.