http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Ror_i_fylling_glattvegget
Class v440:Ror_i_fylling_glattvegget


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
15
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
RÝr i fylling glattvegget
rdfs:subClassOf
v440:Kulvert_bjelkeramme_ror_og_hvelv_i_fylling

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.