http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#kapitel
Property v440:kapitel


rdf:type
owl:AnnotationProperty
rdfs:comment
Kapitel i Håndbok v440
rdfs:label
Kapitel

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.