http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Ror_i_fylling_glattvegget_liggende_ellipse
Class v440:Ror_i_fylling_glattvegget_liggende_ellipse


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
153
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
RÝr i fylling glattvegget liggende ellipse
rdfs:subClassOf
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.