http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Storrelser_for_ferjeleier
Class Storrelser_for_ferjeleier


v440:kapitel
7.9.4
rdf:type
owl:Class
sh:Shape
rdfs:comment
Disse størrelsene gjelder for Kategori 4-Ferjeleie.
rdfs:label
Størrelser for ferjeleier
rdfs:subClassOf
Kaibredde exactly 1
Antall_konstruksjoner exactly 1
Storrelser
Z0 exactly 1
Kailengde_hovedbyggverkstype exactly 1
Basdybde_I exactly 1
Basdybde_II exactly 1
Kailengde exactly 1
Senterlinjeavstand exactly 1
Kaiareal max 1
Kotetekst exactly 1
Kotehoyde exactly 1
Areal_for_hovedbyggverkstype exactly 1
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.