http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Basdybde_I
Property Basdybde_I


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
For tilleggskai registreres her bunnkoten/ dybden ved front ferjekaibru målt fra landkartets Normalnull 1954, dvs. NGO´s kote null. Dybden måles i senterlinje ferjebås. Merk at fra senterlinje ferjebås og inn mot tilleggskaia kan bunnen ha en helning (maks tillatt verdi = 1:7.0). Se fig. 7.9.4-2. Det bør ved hovedinspeksjoner kontrolleres at målt bunnkote ikke ligger høyere enn beregnet minste dybde/ bunnkote
rdfs:domain
Storrelser_for_ferjeleier
rdfs:label
Bunnkote ved front ferjekaibru – moh (NGO)
rdfs:subPropertyOf
Altitud
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.