http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#harAkseFra
Property harAkseFra


rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Angivelse av startaksen til brutypen. Tas fra skjema for størrelser/ akser. Se pkt. 7.9.6 Akser og spennvidder for definisjon av akse og aksenummerering.
rdfs:domain
GrundegenskaperVanligBru
rdfs:label
Akse (fra)
rdfs:range
Akse
rdfs:subPropertyOf
bs:hasProperty
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.