http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Entreprenor
Property Entreprenor


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Ansvarlig entreprenør – VL
rdfs:domain
Byggedata
rdfs:label
Entreprenør
rdfs:subPropertyOf
Tekst
skos:note
Hovedentreprenøren regnes her som det entreprenørfirmaet som står ansvarlig ovenfor byggherren. Sentrale underentreprenører bør også nevnes. Navn på entreprenør fås fra verdiliste. Navn på entreprenør kan skrives direkte inn av bruker dersom dette mangler i verdilisten.
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.