http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Bjelkebru_plassprodusert_andre
Class v440:Bjelkebru_plassprodusert_andre


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
319
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Bjelkebru plassprodusert andre
rdfs:subClassOf
v440:Bjelkebru_plassprodusert

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.