http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5
Class v440:Bjelke_platebru_med_spareror_1BH5


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
24
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Bjelke platebru med sparerÝr 1BH5
rdfs:subClassOf
v440:Platebru_bjelkeplatebru_og_ribbeplatebru
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.