http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Spennvidde
Property Spennvidde


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Spennvidden for normale bruer defineres som den horisontale avstanden mellom skjæringspunktene for opplagerlinjene til overbygningen og senterlinjen til bru og målt langs senterlinje bru. Se fig.7.9.6-2 til 7.9.6-4 og 7.9.6-8 til 7.9.6-10. For bruer med innhengte midtspenn er spennvidden på midtspennet lik avstanden mellom opplagerlinjene for dette elementet, mens spennvidden for spennet som helhet er avstanden mellom opplagerlinjene til underbygningen. I Brutus kan bare spennvidden på totalspennet registreres, mens lengden på innhengte spenn må registreres som tekst i tekstfeltet. Se fig.7.9.6-5. Tilsvarende gjelder for bruer med ett ledd i et spenn. Spennvidden til hver utkragerdel må registreres som tekst i tekstfeltet, mens selve leddet kan oppføres som fuge. Se fig.7.9.6-6. For rene utkragere, som f.eks. endespennet på en bru uten landkar, registreres spennvidden på det frie utkragerspennet. Det må her defineres en akse i enden på brua/utkrageren. Se fig. 7.9.6-7. For spesielle bruer, som beskrevet ovenfor under akser, er spennvidden til bruas hovedspenn lik avstanden mellom opplagerlinjene til hovedfundamentene. Se også fig 7.9.6-11 til 7.9.6-16.
rdfs:domain
Akse
rdfs:label
Spennvidde for spenn som starter i aksen – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References
  • as rdfs:subClassOf (Akse)

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.