http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Veglokk_Servicelokk
Class v440:Veglokk_Servicelokk


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
963
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Servicelokk
rdfs:subClassOf
v440:Veglokk

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.