http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Vegstatus
Property Vegstatus


rdf:type
owl:ObjectProperty
rdfs:comment
Registerering av vegens status. For koder se pkt. V-3.4. Eksempler: • A (Anlegg) • K (Kai på operativ veg) • V (Operativ veg)
rdfs:label
Vegstatus
rdfs:range
v440:Vegdata_Kode_for_vegstatus
rdfs:subPropertyOf
bs:hasProperty

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.