http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger
Class v440:Kassebru_variabel_hoyde_skra_vegger


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
435
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Kassebru, variabel høyde, skrå vegger
rdfs:subClassOf
v440:Kassebru_variabel_hoyde

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.