http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Hoyde_sk
Property Hoyde_sk


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Støttekonstruksjonens totale høyde målt vertikalt fra UK såle til OK murkrone. Ved varierende høyder angis gjennomsnittshøyden (måles fra tegning)
rdfs:domain
Storrelser_for_stottekonstruksjoner
rdfs:label
Støttekonstruksjonens gjennomsnittshøyde – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.