http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Gjennomlopslengde_t_vob
Property Gjennomlopslengde_t_vob


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Angir lengden av konstruksjonens taksenterlinje/ taklengde målt horisontalt i løpets retning, inklusive evt. framspring/ portaler.
rdfs:domain
Storrelser_for_tunneler_og_vegoverbygg
rdfs:label
Konstruksjonens gjennomløpslengde – m
rdfs:subPropertyOf
Gjennomlopslengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.