http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Forankring_Fjellforankring
Class v440:Forankring_Fjellforankring


v440:avsnitt
V-7.C4
v440:kapitel
V-7
v440:kode
C41
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Fjellforankring
rdfs:subClassOf
v440:Forankring

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.