http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Forankring
Class v440:Forankring


v440:avsnitt
V-7.C4
v440:kapitel
V-7
v440:kode
C4
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Forankring
rdfs:subClassOf
v440:Underbygning
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.