http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Vegdata
Class v440:Vegdata


v440:avsnitt
V-7.5
v440:kapitel
V-7
v440:kode
-
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Vegdata
rdfs:subClassOf
v440:Kodeliste
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.