http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Heisutstyr_Elektrisk_styreskap
Class v440:Heisutstyr_Elektrisk_styreskap


v440:avsnitt
V-7.I
v440:kapitel
V-7
v440:kode
I24
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Elektrisk styreskap
rdfs:subClassOf
v440:Heisutstyr

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.