http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Heisutstyr
Class v440:Heisutstyr


v440:avsnitt
V-7.I
v440:kapitel
V-7
v440:kode
I2
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Heisutstyr
rdfs:subClassOf
harHeisetype exactly 1
v440:Spesielt_kaiutstyr_element
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.