http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Heisutstyr_Signallys_for_ferjekaibru
Class v440:Heisutstyr_Signallys_for_ferjekaibru


v440:avsnitt
V-7.I
v440:kapitel
V-7
v440:kode
I25
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Signallys for ferjekaibru
rdfs:subClassOf
v440:Heisutstyr

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.