http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#ID
Property ID


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Registrering av bruas hovedvegidentifikasjon (hovedvegident.).
rdfs:domain
Vegidentifisering
rdfs:label
Bruas hovedvegidentifikasjon
rdfs:range
xsd:string
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.