http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Normalt_utstyr
Class v440:Normalt_utstyr


v440:avsnitt
V-7.H
v440:kapitel
V-7
v440:kode
H1
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Normalt utstyr
rdfs:subClassOf
v440:Utstyr_element
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.