http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Bruareal
Property Bruareal


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Areal av brudekkets overside, dvs. bruas lengde multiplisert med bruas bredde. Feltet oppdateres automatisk i Brutus ved endring av datafeltene til nevnte parametere.
rdfs:domain
Storrelser_for_bruer
rdfs:label
Bruas areal m
rdfs:subPropertyOf
Areal
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.