http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Ferjekaibru_reservebru_mobil
Class v440:Ferjekaibru_reservebru_mobil


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
813
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Ferjekaibru, reservebru, mobil
rdfs:subClassOf
v440:Ferjekaibru

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.