http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#MerknadLandomrade
Property MerknadLandomrade


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Eventuell merknad vedrørende landområdet skrives her. Eksempler: • Ett felt er merket for kjøretøyer over 7 meter. • Vedlikeholdes av Borre havnevesen, med tilskudd fra Statens vegvesen. • Denne kaien er kun for av og påstigning av passasjerer.
rdfs:domain
Landomrade
rdfs:label
Merknad knyttet til landområdet
rdfs:subPropertyOf
Merknad
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.