http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger_med_motvekt
Class v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_vertikale_vegger_med_motvekt


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
452
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Frittfrembygg-bru, kassebru, vertikale vegger, med motvekt
rdfs:subClassOf
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.