http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#G_S_Hoyre
Property G_S_Hoyre


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Minste føringsavstand for G/S - banen, på høyre side sett i kilometreringsretningen. Dersom brua kun har én føringsavstand angis kun G/S – venstre.
rdfs:domain
Trafikkromsmal
rdfs:label
Føringsavstand for G/S-bane på høyre side – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.