http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Storrelser_for_konstruksjoner_i_fylling
Class Storrelser_for_konstruksjoner_i_fylling


v440:kapitel
7.9.2
rdf:type
sh:Shape
owl:Class
rdfs:comment
Disse størrelsene gjelder for kategori 2-Bru i fylling og byggverkstype 1. Gjennomløpslengden til disse byggverkene går normalt tvers gjennom den overliggende vegfyllingen. Vegen som byggverkene betjener ligger oppå denne vegfyllingen.
rdfs:label
Størrelser for konstruksjoner i fylling
rdfs:subClassOf
Veggtykkelse exactly 1
Masseoverdekning exactly 1
G_S_Areal_kif max 1
Gjennomlopslengde_kif exactly 1
Skjevhet_startpunkt_kif exactly 1
Areal_kif max 1
Storrelser
Brulengde_kif max 1
Innvendig_bredde_kif exactly 1
Kjorebaneareal_kif max 1
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.