http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Skjevhet_startpunkt_kif
Property Skjevhet_startpunkt_kif


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Skjevheten for kulverter, bjelkerammer, rør og hvelv i fylling. Skjevheten er den vinkelen bruas/ gjennomløpets senterlinje har målt normalt på den overliggende vegens senterlinje. Vinkelen regnes ut fra normalen og angis som positiv med urviseren og negativ mot urviseren. Skjevheten oppgis i nygrader (400g sirkel).
rdfs:domain
Storrelser_for_konstruksjoner_i_fylling
rdfs:label
Skjevhet for konstruksjoner i fylling – g
rdfs:subPropertyOf
Skjevhet_startpunkt
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.