http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Landkar
Class v440:Landkar


v440:avsnitt
V-7.C1
v440:kapitel
V-7
v440:kode
C1
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Landkar
rdfs:subClassOf
harLandkarType exactly 1
v440:Underbygning
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.