http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Landkar_Lastfordelingsplate
Class v440:Landkar_Lastfordelingsplate


v440:avsnitt
V-7.C1
v440:kapitel
V-7
v440:kode
C15
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Lastfordelingsplate
rdfs:subClassOf
v440:Landkar

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.