http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Rammebjelkebru
Class v440:Rammebjelkebru


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
391
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Rammebjelkebru
rdfs:subClassOf
v440:Ramme_og_gitterbjelkebru_og_andre_bjelkebruer

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.