http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger
Class v440:Frittfrembygg-bru_kassebru_skra_vegger


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
453
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Frittfrembygg-bru, kassebru, skrċ vegger
rdfs:subClassOf
v440:Frittfrembygg-bru_kassebru

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.