http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Frittfrembygg-bru_kassebru
Class v440:Frittfrembygg-bru_kassebru


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
45
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Frittfrembygg-bru, kassebru
rdfs:subClassOf
v440:Kassebru
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.