http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Utstyr_Rekkverkstyper_Massivt
Individual v440:Utstyr_Rekkverkstyper_Massivt


v440:avsnitt
V-8.4
v440:kapitel
V-8
v440:kode
1
rdf:type
v440:Utstyr_Rekkverkstyper
rdfs:label
Massivt

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.