http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Bygd
Property Bygd


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Ferdigstillelsesår for byggverket
rdfs:domain
Hoveddata_Bruidentifikasjon
rdfs:label
Bygd
rdfs:subPropertyOf
Arstall
skos:note
Dette er årstallet som byggverket faktisk ble ferdigstilt/ overlevert fra entreprenør til byggherren og garantitiden startet. Antatt byggeår skal ikke legges inn for byggverk som er under planlegging. Dette kan lett bli stående som byggeår selv om byggingen utsettes eller ikke gjennomføres. For enkelte eldre bruer kan informasjon om ferdigstillelse mangle. I slike tilfeller kan året antas, men det skal da kommenteres i merknadsfeltet, f.eks. “Byggeår er antatt?. Et tips er å sjekke byggeåret på de nærmeste bruene på samme vegstrekning. Usikkerheten i et anslag bør ligge innenfor ± 5 år.
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.