http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Bjelkebru_NOB_NOT
Class v440:Bjelkebru_NOB_NOT


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
33
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Bjelkebru NOB NOT
rdfs:subClassOf
v440:Bjelkebru_BH1
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.