http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Hvelv_i_fylling_glattvegget_andre
Class v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget_andre


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
179
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Hvelv i fylling glattvegget andre
rdfs:subClassOf
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.