http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Hoyre
Property Hoyre


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Minste føringsavstand for kjørebanen, på høyre side sett i kilometreringsretningen. Dersom brua kun har én føringsavstand angis kun venstre føringsavstand. Dersom brua har midtdeler angis føringsavstand for både venstre og høyre kjørebane.
rdfs:domain
Trafikkromsmal
rdfs:label
Føringsavstand for høyre kjørebane, bruk venstre hvis kun én føringsavstand – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.