http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Ror_i_fylling_glattvegget_paereformet
Class v440:Ror_i_fylling_glattvegget_paereformet


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
154
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Rør i fylling glattvegget pæreformet
rdfs:subClassOf
v440:Hvelv_i_fylling_glattvegget

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.