http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Byggeleder
Property Byggeleder


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Byggherrens ansvarlige representant under byggingen.
rdfs:domain
Byggedata
rdfs:label
Ansvarlig byggeleder
rdfs:subPropertyOf
Tekst
skos:note
Hovedentreprenøren regnes her som det entreprenørfirmaet som står ansvarlig ovenfor byggherren. Sentrale underentreprenører bør også nevnes. Navn på entreprenør fås fra verdiliste. Navn på entreprenør kan skrives direkte inn av bruker dersom dette mangler i verdilisten.
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.