http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#AntallFelt
Property AntallFelt


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Her registreres hvor mange kjørefelt brua har. Kjørefelt defineres som hvert enkelt av de langsgående felt som en kjørebane/føringsavstand er delt opp i ved oppmerking. Kjørebane defineres som avstanden mellom langsgående kantlinjer. Føringsavstand defineres som kjørebane pluss skuldre.
rdfs:domain
Vegidentifisering
rdfs:label
Antall kjørefelt på brua
rdfs:range
xsd:integer
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.