http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Rullebru_kasse
Class v440:Rullebru_kasse


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
872
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Rullebru, kasse
rdfs:subClassOf
v440:Rullebru

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.