http://rdf.vegdata.no/V440/v440-brudata-owl#Bredde_over_foring
Property Bredde_over_foring


rdf:type
owl:DatatypeProperty
rdfs:comment
Fri bredde målt over føring. Dette breddemålet er aktuelt for spesialtransporter/engangstransporter med bred last. Se fig. 7.5-5 for veg på bru med fagverkstaver bak føring. For bruer med bueelementer, skråkabler, hengestenger, høyt rekkverk osv. like bak føring angis avstanden til disse. For veg under (dvs. gjennom) kulvert angis fri bredde som avstanden mellom vegger. For veg under bru angis fri bredde som avstanden til nærliggende fysiske begrensninger som brusøyler osv. Dersom avstanden til fysiske begrensninger er stor, eller disse ligger utenfor vegens skulderområde, fylles feltet ut med 99,9.
rdfs:domain
Trafikkromsmal
rdfs:label
Fri bredde over føring – m
rdfs:subPropertyOf
Lengde
References

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.