http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Motvektshus_Pakjorselsvern
Class v440:Motvektshus_Pakjorselsvern


v440:avsnitt
V-7.C6
v440:kapitel
V-7
v440:kode
C63
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Påkjørselsvern
rdfs:subClassOf
v440:Motvektshus

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.