http://rdf.vegdata.no/V440/v440-owl#Flytebru_adskilte_flyteelementer_uten_forankring
Class v440:Flytebru_adskilte_flyteelementer_uten_forankring


v440:avsnitt
V-6.1
v440:kapitel
V-6
v440:kode
766
rdf:type
owl:Class
rdfs:label
Flytebru, adskilte flyteelementer uten forankring
rdfs:subClassOf
v440:Flytebru

Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.